تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

تحقیق در خصوص جمعیت و تنظیم خانواده

تعريف جمعيتpopulation جمعيت، تجمعي از افراد انساني است كه در منطقه اي معين روستا، شهر يا كشور به طور مستمر به شكل خانوار يا خانواده زندگي مي كنند.انواع جمعيتدر بررسي هاي جمعيتي ،انواع جمعيت را از جهات مختلف تقسيم بندي مي كنند كه به برخي از اين ...

قیمت : 6,120 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص جامعه شناسی هنر

مقدمهجامعه شناسی هنر نسبت به دیگر شاخه های جامعه شناسی جدیدتر می باشد . به همین دلیل در ایران منابع زیادی برای مطالعه آن موجود نیست . تنها کتاب تخصصی در این زمینه کتاب جامعه شناسی هنر دکتر امیرحسین آریان پور است که تا امروز حدود سی سال از انتشار آن...

قیمت : 8,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل