تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تحقیق در خصوص بررسی پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

چکيده: پول‌شويی يا تطهير پول مجموع عملياتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غيرقانونی داده شود و اين پديده يکی از جرائم سازمان يافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زيان‌باری در سطح بين‌المللی و داخلی در زمينه‌های اجتما...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص جمعیت و تنظیم خانواده

تعريف جمعيتpopulation جمعيت، تجمعي از افراد انساني است كه در منطقه اي معين روستا، شهر يا كشور به طور مستمر به شكل خانوار يا خانواده زندگي مي كنند.انواع جمعيتدر بررسي هاي جمعيتي ،انواع جمعيت را از جهات مختلف تقسيم بندي مي كنند كه به برخي از اين ...

قیمت : 6,120 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص جامعه شناسی هنر

مقدمهجامعه شناسی هنر نسبت به دیگر شاخه های جامعه شناسی جدیدتر می باشد . به همین دلیل در ایران منابع زیادی برای مطالعه آن موجود نیست . تنها کتاب تخصصی در این زمینه کتاب جامعه شناسی هنر دکتر امیرحسین آریان پور است که تا امروز حدود سی سال از انتشار آن...

قیمت : 8,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص جرم سیاسی

چکیده یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسی » است. از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به می...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص استراتژی بازاریابی در مرحله بلوغ و افول

همین که یک بازار بالغ میشود ، حجم کل فروش باثبات میشود ، و خریدارانی که بهقصد تعویض خرید میکنند در مقایسه با خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خریدیک محصول میکنند ، بخش بیشتری از آن حجم فروش را ایجاد میکنند.بنابراین ،یک هدف بازاریابی اصلی تم...

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حقوق تجارت1

مقدمه قدمت تجارت و بازرگانی به قدمت تمدن بشری است. پس از تشکیل اجتماعات اولیهانسان پی برد به تنهایی قادر به تهیه کلیه نیازهای زندگی خود نیست. آنچه که میتوانست این مشکل را حل نماید انجام مبادله بود. کسی که زراعت می نمود میتوانست محصول خود را با...

قیمت : 5,150 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص ادله اثبات دعوی

مقدمه:ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 2...

قیمت : 7,850 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص نفقه

بند اول- معنای لغوی نفقهبرای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معناینفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که درچیزی کم و فانی شد( ( » نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل « المنجد آ...

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص بوروکراسی

بوروکراسی) Bureaucracy ( از دو بخش (bureau) به معنی میز و دفتر کار وپسوند) cracy ( به معنی سالاری ایجاد شده است. برابر فارسی آن یعنی دیوانسالاری ترجمه ای از همین واژه است. به طور کلی، دیوان سالاری یا بوروکراسی بهمعنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قا...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی