تبلیغات

تحقیق در خصوص جمعیت و تنظیم خانواده

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
تعريف جمعيتpopulation
جمعيت، تجمعي از افراد انساني است كه در منطقه اي معين روستا، شهر يا كشور به طور مستمر به شكل خانوار يا خانواده زندگي مي كنند.
انواع جمعيت
در بررسي هاي جمعيتي ،انواع جمعيت را از جهات مختلف تقسيم بندي مي كنند كه به برخي از اين موارد اشاره مي شود:
1-جمعيت اصلي: جمعيت كل يك جامعه يا كشور را جمعيت اصلي گويند.
2-جمعيت فرعي:آن قسمت از جمعيت است كه به لحاظ ويژگي هاي اقتصادي،اجتماعي و...مورد بررسي قرار مي گيرد.
3-جمعيت مقيم یا قانوني:تمام كساني را شامل مي شود كه تابعيت كشوري را دارند و يا اهل منطقه اي هستند اعم از اين كه هنگام سرشماري در محل حضور داشته باشند يا حضور نداشته باشند.
4-جمعيت حاضر یا واقعي: تمام كساني را شامل مي شود كه هنگام سرشماري در محل حضور داشته و مورد شمارش قرار مي گيرند.
5- جمعيت باز:جمعيتي است كه در افزايش يا كاهش آن علاوه بر مواليد و مرگ و مير ،مهاجرت نيز تأثير دارد و در آن مهاجرت آزادانه صورت مي گيرد.
6-جمعيت بسته: جمعيتي است كه در افزايش يا كاهش آن مهاجرت نقشي ندارد و تغييرات آن فقط از اختلاف زاد و ولد و مرگ و مير ناشي مي شود.
جمعيت شناسي Demography
واژه جمعيت شناسي مترادف دموگرافي است كه از دو ريشه دموس به معناي مردم و گرافوس به معناي نوشتار يا نگارش گرفته شده است. معناي دقيق واژه دموگرافي كه در برخي از منابع جمعيتي نيز به كار رفته جمعيت نگاري است كه در زبان فارسي به جمعيت شناسي ترجمه شده است.
به طور كلي جمعيت شناسي علم مطالعه جمعيت هاي انساني است،اما تعريف جمعيت شناسي به صورت جامع و كامل عبارت است از مطالعه علمي،توصيفي و تحليل آماري ساختار و حركات جمعيت هاي انساني و همچنين بررسي سياست هاي جمعيتي و روابط متقابلي كه ميان پديده هاي جمعيتي و عوامل اقتصادي ،اجتماعي و زيستي وجود دارد.
جمعيت شناس در صدد است كه با بررسي دقيق در گذشته جمعيت، بررسي جمعيت در زمان حال و بررسي رابطه ميان فرآيندهاي جمعيتي با پديده هاي اجتماعي،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي به پديده هاي جمعيتي و ساختارهاي آن در آينده دست يابد و در اين راه بايد به قلمرو علوم ديگر مانند جامعه شناسي،اقتصاد،سياست،تاريخ،روانشناسي،ژنتيك و زيست شناسي وارد شود و از عوامل مؤثر در شناخت پديده هاي جمعيتي مدد گيرد.
از اين ديدگاه جمعيت شناسي دانشي است ميان رشته اي كه در قلمرو موضوع خود با علوم ديگر سروكار دارد.به طور كلي جمعيت شناسي جمعيت هاي انساني را از دو جهت مورد بررسي قرار مي دهد.
1-ساختار یا تركيب جمعيت كه به واسطه آن جمعيت ها با توجه به عوامل تشكيل دهنده آن جمعيت مطالعه مي شوند.
2-حركات جمعيتي كه از طريق آن تغيير و تحولات جمعيتي مورد پژوهش قرار مي گيرد.
ساختار جمعيت
هر جمعيت انساني داراي ساختار جمعيتي مختص به خود است و با توجه به تنوع زياد جمعيت هاي انساني ساختارهاي مختلفي از جمعيت وجود دارد.حجم جمعيت،شكل توزيع مكاني ،سني،جنسي،فعاليت و اشتغال، سواد و آموزش و قوميت و نژاد از جمله عواملي هستند كه در ساختار جمعيت مورد بررسي قرار مي گيرند.
دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 349 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:103 کیلوبایت

 قیمت: 6,120 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: